Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Tomaszów Lub.)

Tomaszów Lubelski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) utworzyło system działań, świadczonych w kilku różnych placówkach, obejmujący wsparciem odpowiednio do wieku i potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia po kres życia

Czytaj więcej o Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Tomaszów Lub.)