Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego (Olbięcin)

Logo SOSW w Oblęcinie: biało niebieski motyw w kształcie serca z napisem "Oblęcin" oraz budynkiem ośrodka w centrum

Początki Olbięcina sięgają połowy XVI w. kiedy to bracia Olbięccy herbu „Janina” zakładają wieś Olbięcin wznosząc jednocześnie dworek, w którym osiadają. Dalsze dzieje osady nierozerwalnie łączą się z życiem centrum dworskiego. We wsi Olbięcin gościł król Stanisław August Poniatowski. Na czas jego pobytu wzniesiono w owym czasie budynek zwany „arka”, który w dość dobrym stanie zachował się do dnia dzisiejszego. W latach dwudziestych XX w. właścicielem majątku został Sylwiusz Szczyciński, utrzymujący stałe kontakty z Józefem Piłsudskim. wyrazem tych stosunków były częste wizyty byłego „komendanta” w pałacu olbięckim. Kilka lat przed wybuchem II wojny światowej majątek w Olbięcinie odkupił inżynier Jerzy Rudlicki, wybitny polski konstruktor i wynalazca, współtwórca sukcesów polskiego lotnictwa w okresie międzywojennym. Od 21 maja 2010 r. Ośrodek nosi jego imię.

Czytaj więcej o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jerzego Rudlickiego (Olbięcin)