Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych “Nadzieja” (Chełm)

Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" (Chełm)

Placówka niepubliczna umożliwiająca dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz sprzężoną, realizację wczesnego wspomagania, obowiązku szkolnego i nauki.

Czytaj więcej o Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych “Nadzieja” (Chełm)