Szanowni Państwo

Oddajemy w Wasze ręce publikację, której celem jest pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki, zlokalizowanej na Lubelszczyźnie, kształcącej lub przysposabiającej do pracy osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności. Informator został przygotowany przez Fundację “Sokrates” z Lublina przy dofinansowaniu ze środkow Wojewodztwa Lubelskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zbiór zawiera kilkadziesiąt tego typu placówek.

Zapraszamy do przeglądania zawartości serwisu na trzy różne sposoby: za pomocą dostępnego menu, po wpisaniu odpowiedniej frazy do wyszukiwarki (symbol “lupy” na zielonym pasku menu) oraz po wybraniu miejscowości, w której jest placówka – patrz niżej.

Jeśli macie do nas pytania czy uwagi to czekamy na kontakt z Fundacją Sokrates.

Autorem zawartej w Informatorze treści jak i zdjęć jest Fundacja “SOKRATES”, a także w części – podmioty, które znalazły się na stronach niniejszej publikacji.


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój cenny wkład w powstanie Informatora

Zarząd Fundacji “SOKRATES”