Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Lublin)

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

Historia placówki rozpoczyna się w roku 1953 kiedy utworzono Technikum Gospodarki Komunalnej. Po licznych przekształceniach powstał Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych, na którego bazie w roku 1998 powstało Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej przekształcone w 2014 roku w Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Czytaj więcej o Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Lublin)