Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Bystrzyca)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Bystrzyca)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy mieści w dawnym pałacu (budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków). W 1945 roku w budynku znajdował się dom dziecka, w 1976 roku przekształcony w Państwowy Zakład Wychowawczy, a następnie w 1984 r. w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Czytaj więcej o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Bystrzyca)