Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" (Chełm)

Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych “Nadzieja” (Chełm)

Placówka niepubliczna umożliwiająca dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz sprzężoną, realizację wczesnego wspomagania, obowiązku szkolnego i nauki.

Historia

Placówka powstała w 1995 roku w celu kompleksowej opieki oraz usprawniania ruchowego, umysłowego i społecznego, dzieci niepełnosprawnych od momentu wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia.

Placówka

Rodzaj placówki: NIEPUBLICZNA

Ośrodek mieści się w centrum miasta w dawnym budynku przychodni rehabilitacyjnej.

Posiada parking, podjazdy.

Teren Ośrodka jest ogrodzony z terenem zieleni. W sąsiedztwie znajduje się park osiedlowy z placami zabaw.

Struktura organizacyjna, kadrowa jak i lokalowa powstała z myślą o zapewnieniu jak najlepszej opieki, edukacji i rehabilitacji ruchowej. Sale są przestrzenne, dla każdej grupy wyposażone w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny i rehabilitacyjny.

Oferta

Placówka niepubliczna umożliwiająca dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) oraz sprzężoną, realizację wczesnego wspomagania, obowiązku szkolnego i nauki.

Wyposażenie Ośrodka:

 • Sala rehabilitacyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt,
 • Sala Integracji Sensorycznej,
 • Gabinet logopedyczny i EEG Biofeedback,
 • Sale zajęć rewalidacyjno -wychowawczych,
 • Sale zajęć edukacyjno -terapeutycznych.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • Metoda Prehtl Diagnoza dzieci do 5 miesiąca życia,
 • Ndt Bobath,
 • Integracja SEnsoryczna,
 • EEG Biofeedback,
 • Terapia bazalna,
 • Komunikacja alternatywna,
 • Terapia reki

Osiągnięcia

Wyróżnienia przez:

 • Fundacje Polsat,
 • CEMEX, Fundację CEMEX z Anglii za nowatorskie metody alternatywnej komunikacji
 • Grupę Rotarian za projekt Integracji Sensorycznej

Foto

Kontakt

Nazwa:
Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych “Nadzieja” w Chełmie

Adres:
22-100 Chełm, ul. Powstańców Warszawy 2

Telefon/Fax:
82 563-90-38

Adres internetowy:
www.podajmysobierece.com.pl, profil na Facebooku

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Małgorzata Łuczkiewicz
 • Prezes Stowarzyszenia “Podajmy Sobie Ręce” – Jolanta Jakubczak