Baczków

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. H. Sienkiewicza (Baczków)

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy położony jest na terenie wiejskim w miejscowości Baczków woj. lubelskie, powiat łukowski. 

Historia

W dniu 25 lutego 1974 roku w oparciu o Orzeczenie Kuratorium Okręgu szkolnego w Lublinie powołano w Baczkowie Szkołę Podstawową Specjalną z internatem dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Nazwa szkoły brzmiała – Państwowy Zakład Wychowawczy w Baczkowie. O organizacji placówki zadecydowały potrzeby pobliskich miejscowości , a także wspaniałe warunki terenowe sprzyjające procesowi dydaktyczno – wychowawczemu i rewalidacji dzieci upośledzonych. Szkoła mieściła się wspólnie z ośmioklasową szkołą podstawową.

Duże zasługi dla powołania i organizacji placówki kształcenia specjalnego położył były kierownik Szkoły Podstawowej w Baczkowie, a zarazem przyszły dyrektor Państwowego Zakładu Wychowawczego – Mieczysław Kaczor . Już na początku lat 70-tych rozpoczął budowę obiektu z przeznaczeniem na internat. W jego budowie pomagała ludność pobliskich miejscowości w czynie społecznym. Budowa została zakończona w sierpniu 1974 roku.

Dyrektor Państwowego Zakładu Wychowawczego – Mieczysław Kaczor skompletował grono pedagogiczne, zespół administracji obsługi. Utworzono dwie klasy siódme i dwie klasy ósme Naukę rozpoczęło 60 uczniów (37 chłopców i 23 dziewcząt). Lekcje odbywały się w dwóch salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, stołówce szkolnej oraz pracowni zajęć praktyczno – technicznej oddalonej o kilkadziesiąt metrów od budynku szkoły.

Na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z 17 kwietnia 1984 roku Państwowy Zakład Wychowawczy w Baczkowie otrzymał nazwę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baczkowie. W latach osiemdziesiątych liczba nauczycieli i wychowawców znacznie się powiększyła w porównaniu z latami siedemdziesiątymi.

Doniosłym i ważnym wydarzeniem było nadanie Specjalnemu Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu w Baczkowie imienia Henryka Sienkiewicza w dniu 12 czerwca 1997 roku.

Przełomowym momentem w życiu Ośrodka była reforma administracyjna z dnia 1 stycznia 1999 roku. Od tej chwili organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Baczkowie zostało Starostwo Powiatowe w Łukowie a nadzór pedagogiczny zaczęło sprawować Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z okazji 10-lecia nadania imienia w dniu 12 czerwca 2007 roku szkoła otrzymał sztandar.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy położony jest na terenie wiejskim w miejscowości Baczków woj. lubelskie, powiat łukowski. Teren ośrodka to ponad 10 ha zabytkowego parku z przepiękną unikalną przyrodą. Około 300 m od Ośrodka znajduje się przystanek PKS. 

Pomieszczenia jak i teren wokół placówki przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Większość terenu należącego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baczkowie stanowi zabytkowy park krajobrazowy z licznymi pomnikami przyrody. Pozostała cześć to budynek ośrodka z parkingiem i terenami zielonymi (rabatki kwiatowe, skalniaki, plac apelowy, szkolny ogród warzywny). W tym roku szkolnym planowana jest budowa placu zabaw. Szkoła posiada również duże boisko. Malownicze położenie Ośrodka wpływa dodatkowo na dostarczanie dzieciom radosnych chwil podczas spacerów zabaw i zajęć. Ogród szkolny, stanowi doskonałą bazę dydaktyczną i naturalną „salę doświadczania świata”. Już od szkoły podstawowej uczniowie poznają jego zasoby. Mogą w nim realizować zajęcia praktyczne. Ośrodek położony jest w zabytkowym parku, w którym uczniowie nasi mogą spacerować, poznawać zwierzęta i zbierać naturalne dary. Położenie na wsi i otoczenie przyrody daje uczniom możliwość uczyć się życia w bliskości z naturą, co doskonale wpływa na ich rozwój.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wszystkie specjalistyczne pracownie i sale lekcyjne znajdują się na parterze. Łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Posiadamy wyposażone w nowoczesny sprzęt sale:

 • integracji sensorycznej,
 • doświadczania świata,
 • gimnastyczną,
 • bogato wyposażony gabinet logopedyczny,
 • salę rehabilitacyjną,
 • pracownię komputerową
 • pracownię gospodarstwa domowego.

We wszystkich salach lekcyjnych jest dostęp do szybkiego Internetu. Uczniowie podczas zajęć korzystają z pomocy multimedialnych (tablica interaktywna, projektory, laptopy). W placówce znajduje się biblioteka szkolna.

Oferta

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie jest placówką, w której kształcą się i przebywają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz sprzężeniami.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • szkoła przysposabiająca do pracy
 • zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci głęboko upośledzonych (3-25 lat)

Zapewniamy komfortowe warunki wszechstronnego rozwoju i edukacji. Nasz ośrodek należy do małych placówek co dodatkowo wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Zapewniamy bezpłatną opiekę w internacie z możliwością pobytu w soboty i w niedzielę.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • integracja sensoryczna

Pobyt

Dzieci i młodzież ucząca się w SOSW w Baczkowie maja możliwość przebywania w internacie Ośrodka.

Zapewnia on opiekę w ciągu całego tygodnia zarówno w dni nauki szkolnej, jak i w soboty i niedziele. Uczniom nie korzystającym z internatu Ośrodek pomaga w dojazdach do szkoły. Internat wyposażony jest sypialnie 2 lub 3 osobowe . Placówka posiada własną kuchnię gdzie są bezpośrednio przygotowywane i wydawane posiłki . W trosce o wszechstronny rozwój uczniów organizujemy : turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjazdy na basen, imprezy integracyjne, zawody sportowe a także spotkania z ciekawymi ludźmi. Placówka umożliwia uczniom udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, także na szczeblu pozaszkolnym – konkursy plastyczne, przeglądy teatralne, zawody sportowe, wycieczki, udział w akcjach, projektach. W różnorodnych kołach zainteresowań oraz organizacjach uczniowskich, wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania i talenty. W placówce działają koła: artystyczne, sportowe, informatyczne, kulinarne, plastyczne. Nasi wychowankowie osiągają liczne sukcesy sportowe i artystyczne.

Osiągnięcia

Liczne nagrody i wyróżnienia w zawodach sportowych m.in I miejsce z powiatowych zawodach BOCCI . Wyróżnienia w Przeglądach Małych Form Artystycznych oraz konkursach plastycznych.

Realizowane są projekty ekologiczne.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. H. Sienkiewicza w Baczkowie

Adres:
Baczków 32B 21-426 Wola Mysłowska

Telefon/Fax:
25 6290962 fax 25 6292003

Adres internetowy:
soszwbaczkow.edupage.org

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Jolanta Czajka