Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg - Zarembiny (Karczmiska)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg – Zarembiny (Karczmiska)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg – Zarembiny umiejscowiony jest w pobliżu Urzędu Pocztowego przy głównej ulicy miejscowości Karczmiska Pierwsze.

Historia

W 1946 roku koło Polskiego Czerwonego Krzyża w Karczmiskach zorganizowało kurs kroju i szycia. W dniu 1 marca 1947 roku powstała Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, której założycielem i dyrektorem był ks. Wiktor Matraszek. Szkoła wynajmowała dwie sale od Spółdzielni “Rolnik”. Dzięki staraniom i wysiłkowi społeczności szkolnej placówka otrzymała dawną stajnię, którą zaadaptowano na budynek szkoły. Na przełomie 1951/1952 roku zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalową Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego po wcześniejszym wprowadzeniu kierunków kształcenia w zawodach ślusarz i mechanik maszyn rolniczych. W roku szkolnym 1954/55 rozpoczęto prace budowlano-remontowe budynków internatu i warsztatów szkolnych. W związku z wprowadzeniem nowego kierunku: traktorzysta-mechanik zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. W marcu 1954 roku rozpoczęto budowę nowego budynku na szkołę, który został oddany do użytku w roku szkolnym 1968/1969.

W 1977 roku szkoła przekształcona została na Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną. W 1979 roku decyzją Kuratora Oświaty w Lublinie wraz z utworzoną Szkołą Podstawową Specjalną powstał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Uchwałą Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 1 października 2009 roku nadano Ośrodkowi imię Ewy Szelburg-Zarembiny.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg – Zarembiny umiejscowiony jest w pobliżu Urzędu Pocztowego przy głównej ulicy miejscowości Karczmiska Pierwsze. W niedalekiej odległości znajduje się sklep ogólnospożywczy. Podstawowym środkiem komunikacji są autobusy, Busy oraz transport prywatny. Karczmiska posiadają bezpośrednie powiązania komunikacyjne z dużymi miastami wojewódzkimi (Lublin, Warszawa) oraz mniejszymi (Puławy, Opole Lubelskie, Poniatowa).

W traktach pieszych w obrębie placówki nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające bezpieczne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością.

Teren przynależący do Ośrodka ogrodzony, zadbany i bezpieczny dla przebywających na nim uczniów. Zagospodarowany, obszerny, zadrzewiony, obsadzony krzewami i bylinami ozdobnymi z wyznaczonymi alejkami i ławeczkami do wypoczynku.

Posiada boiska do gier zespołowych, przestrzeń zieloną do przeprowadzania imprez plenerowych i rekreacyjnosportowych oraz możliwość korzystania z nowoczesnego kompleksu sportowego “Orlik”. Przy budynku Ośrodka wyznaczony parking dla samochodów osobowych.

Budynki odremontowane, wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia użytkowe dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością związanej z profilem kształcenia placówki.

Ośrodek jest dobrze wyposażony, posiada bogate zaplecze pomocy dydaktyczno związanej z-terapeutycznych. Pracownie wyposażone w niezbędny sprzęt do zajęć, nowocześnie urządzone warsztaty szkolne umożliwiają wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej realizowanie kształcenia na wysokim poziomie edukacji.

Oferta

W Ośrodku funkcjonują:

 1. Szkoła Podstawowa dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
 2. Szkoła Podstawowa dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 3. Gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim.
 4. Gimnazjum dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim o kierunkach kształcenia:
  * Kucharz
  * Stolarz
  * Piekarz
  * Mechanik pojazdów samochodowych (uczniowie mają możliwość uczestniczyć w bezpłatnym kursie na prawo jazdy Kat. B, który prowadzony jest przez instruktorów ze szkoły).
 6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy skierowana do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, którzy ukończyli szkołę gimnazjalną.
 7. Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze z uczniami o niepełnosprawności w stopniu głębokim.

Szkoła realizuje nauczanie indywidualne w domu ucznia lub na terenie placówki

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • Terapia indywidualna i grupowa,
 • muzykoterapia,
 • integracja sensoryczna,
 • turnusy rehabilitacyjne

Pobyt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy posiada internat, w którym pobyt uczniów jest bezpłatny.

Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia w zależności od dochodu na członka rodziny. Pokoje w internacie są 2-3 osobowe. Wychowankowie przydzielani są do grup nad którymi opiekę sprawują wychowawcy. Każda grupa ma do dyspozycji swoją świetlicę wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt RTV.

W czasie pobytu w internacie wychowankowie mają zorganizowany czas. Funkcjonujące liczne koła i sekcje umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Przeprowadzane zajęcia rewalidacyjne usprawniają zaburzone funkcje rozwojowe. Ciekawy i urozmaicony program wychowawczo-opiekuńczy umożliwia dzieciom i młodzieży uczestnictwo w wycieczkach, rajdach rowerowych, konkursach tematycznych, licznych zawodach sportowych czy imprezach plenerowych.

Aktywnie funkcjonujące sekcje: sportowa, kulturalno-rozrywkowa, dekoracyjna, higieniczna, politechniczna, gospodarstwa domowego stwarzają warunki do samodoskonalenia i kształtowania własnej kreatywności co do wyboru formy spędzania czasu wolnego.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość realizowania swoich pasji poprzez udział w działalności:

 • Pracowni gospodarstwa domowego
 • Zajęć politechnicznych
 • Koła rękodzieła artystycznego
 • Zajęciach informatycznych
 • Kole turystycznym
 • Zajęciach z Taekwondo
 • Kole miłośników motoryzacji
 • Zajęciach teatralnych
 • Samorządzie Grup Wychowawczych
 • Sekcji sportowej
 • Sekcji dekoratorskiej
 • Kole reportersko-fotograficznym
 • Kole kulturalno-rozrywkowym

Projekty

 1. Przeprowadzenie akcji HDH związanej z honorowym oddawaniem krwi
 2. Zawody sportowe w tenisie stołowym
 3. Zorganizowanie dodatkowych zajęć plastycznych związanych z tematyka jesienną
 4. Zajęcia w warsztatach szkolnych rozwijające pasję związaną z motoryzacją
 5. Relacja z fotogalerią z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w Darłówku
 6. Spotkanie z Panem Piotrem Kowalskim Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi w Poniatowej

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Karczmiskach

Adres:
24-310 Karczmiska, ul. Szkolna 11

Telefon/Fax:
81 828 70 31 fax 81 828 78 93

Adres internetowy:
soswkarczmiska.szkolnastrona.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Wojciech Lipiński
 • Wicedyrektor – Adam Bidacha
 • Wicedyrektor Ośrodka ds. Wychowawczych – Dariusz Koma