Zamość OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (Zamość)

Obiekt położony jest w centrum miasta w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Historia

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy funkcjonuje od 15 marca 1993 roku. Ma status niepublicznej placówki oświatowej oraz niepublicznej placówki służby zdrowia, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich uczestników

Placówka

Rodzaj placówki: NIEPUBLICZNA

Obiekt położony jest w centrum miasta w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Przy budynku na parterze są podjazdy i parking samochodowy z miejscami dla niepełnosprawnych. Chodnik przy ulicy Orlicz-Dreszera jest przystosowany do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Placówka posiada oddziały i teren dzierżawiony w miejscowości Bródek (około 12 km) należące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu. Na tym terenie jest budynek o kubaturze (460 m) z przylegającym do tego boiskiem, na tym terenie znajduje się również plac zabaw. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy wynajmuje również pomieszczenie w sąsiedniej kamienicy przy ul. Gen. Orlicz- Dreszera 18 (około 110 mkw.)

Baza materiałowo-techniczna OREW w Zamościu spełnia wszystkie wymogi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. OREW w Zamościu jest właścicielem dwukondygnacyjnego budynku z windą o kubaturze 6419 metrów sześciennych i powierzchni użytkowe j 1127 mkw. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych a także funkcjonuje winda wielopoziomowa. Drzwi do pomieszczeń terapeutycznych mają szerokość 110 cm, do sal rehabilitacyjnych 150 cm. Drzwi wyjściowe i na korytarzach mają szerokość 180 cm. Na korytarzach maja szerokość 180 cm. Na korytarzach są zamontowane poręcze. Schody mają poręcze obustronne. Toalety i łazienki są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Placówka posiada:

 • Dobrze wyposażone sale terapeutyczne
 • Gabinety logopedy, psychologa
 • Gabinet lekarski
 • Sale do kinezyterapii,  fizykoterapii
 • Pokój do wielozmysłowego poznania świata
 • Dobrze wyposażoną salę do Integracji Sensorycznej

Oferta

 • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w zespołach 4 osobowych
 • Zajęcia edukacyjne w ramach oddziału przedszkolnego
 • Zajęcia w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Zajęcia edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum
 • Zajęcia edukacyjne w ramach oddziału Przysposobienia do Pracy
 • Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • Integracja Sensoryczna,
 • zajęcia z tyflopedagogiem

Projekty

Rok 2016

 • “III Przegląd Twórczości Jasełkowej i Kolędniczej “Święta po Śląsku” Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie.
 • “Weekendowe mieszkania treningowe” Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie.
 • IV cykl „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój”. Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie. Rok 2015
 • III cykl szkoleń: „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój”. Zadanie do nansowane było przez Województwo Lubelskie.
 • II Przeglądu Twórczości Jasełkowej i Kolędniczej “Święta po Kujawsku”
 • Od 1 lipca 2015r. w budynku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu w Bródku rozpoczęła działalność Świetlica rewalidacyjno-rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie po 25 roku życia.
 • Piknik Rodzinny „Kreatywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu” dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców/ opiekunów prawnych oraz mieszkańców Gminy Łabunie. Piknik do nansowany był przez Gminę Łabunie.

Rok 2014

 • II etap cyklu szkoleń pt „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój”. Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie.
 • I Przegląd Twórczości Jasełkowej i Kolędniczej Pod Hasłem “Święta po Góralsku”. Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie.
 • Wycieczka do fabryki bombek w Nowej Dębie dla osób niepełnosprawnych z placówek prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem (PSOUU) Koło w Zamościu, Werbkowicach i Tomaszowie Lubelskim z rodzicami/opiekunami prawnymi. Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie.
 • Celem projektu Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w Bródku było dostosowanie głównych wejść do budynku, likwidację progów, poszerzenie drzwi do sal lekcyjnych, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, dostosowanie jednej łazienki i zaadaptowanie innych pomieszczeń na łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich. Projekt do nansowany przez Państwowo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rok 2013

 • Zadanie cykl szkoleń pt „Dbam o rozwój swoich wychowanków poprzez swój rozwój”. Zadanie do nansowane było przez Województwo Lubelskie.
 • Zadanie „Szkolenie dla rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie.
 • Zadanie „Szkolenie dla rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie.
 • Zadanie „Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia”. Zadanie do nansowane przez Województwo Lubelskie.

Rok 2012

 • Wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dzięki wsparciu TVP w ramach akcji “Reklama Dzieciom 2011” uczestniczyli w zajęciach z hipoterapii jako terapii wspomagającej rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami głębokim.
 • Projekt pod nazwą „Moja Mama, Matka, Mateńka” – koncert muzyczny został zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu. Projekt był do nansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rok 2011

 • Impreza kulturalno – rekreacyjna pod nazwą „Dni śpiewu i tańca” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ich rodziców i opiekunów z powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego. Zadanie było do nansowane przez Województwo Lubelskie.
 • „Spotkanie wigilijno – opłatkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców i opiekunów oraz całej społeczności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z powiatów zamojskiego i tomaszowskiego”. Zadanie było do nansowane przez Województwo Lubelskie.

Rok 2010

 • Warsztaty teatralne pn. „Teatr wspólny„ zostały zrealizowane w ramach programu Akademia Orange przez Fundację Orange

Foto

Inne

Oferujemy dodatkowo:

 • Imprezy okolicznościowe i integracyjne
 • Wyjazdy i wycieczki
 • Zajęcia na krytej pływalni
 • Pomoc i doradztwo specjalistyczne dla rodziców
 • Dogoterapię, Hipoterapię
 • Terapię Metodą A. Tomatissa

Kontakt

Nazwa:
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Zamościu

Adres:
22-400 Lublin, ul. Gen. Orlicz – Dreszera 14

Telefon/Fax:
84 638 86 22/ FAX 84 627 06 64

Adres internetowy:
zamosc.psouu.org.pl, Facebook, YouTube

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor OREW – Marzanna Dybcio,
 • Wicedyrektor OREW – Marek Kudela,
 • Wicedyrektor OREW – Beata Wojczuk