Zespół Szkół Specjalnych przy DPS (Matczyn)

Zespół Szkół Specjalnych przy DPS (Matczyn)

Teren Zespołu Szkół bardzo ładnie zagospodarowany z licznymi ozdobnymi krzewami i rabatami. Bezpieczny i przyjazny dla dzieci z niepełnosprawnością.

Historia

Zespół Szkół Specjalnych w Matczynie koło Bełżyc przy Domu Pomocy Społecznej powstał w 1997 roku. Organem założycielskim był Starosta Powiatu Lubelskiego. Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Bardzo dobry dojazd z Lublina w kierunku na Bełżyce, Chodel, Poniatową i Opole Lubelskie. Stosunkowo liczne BUS-y umożliwiają dogodny dojazd do placówki. Przystanek do wsiadania i wysiadania – Matczyn Kościół znajduje się naprzeciwko Domu Pomocy Społecznej, w budynku którym funkcjonuje szkoła. Przed budynkiem znajduje się obszerny parking dla samochodów.

Dojście do placówki bardzo dobre, bez barier architektonicznych. Budynek, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Teren bardzo ładnie zagospodarowany z licznymi ozdobnymi krzewami i rabatami. Bezpieczny i przyjazny dla dzieci z niepełnosprawnością. Na terenie znajduje się plac zabaw.

Placówka wyposażona jest w nowoczesną bazę dydaktyczną. Posiada komputerową pracownię logopedyczną, nowoczesną pracownię przysposabiająca do pracy oraz dobrze wyposażoną salę do ćwiczeń ogólnorozwojowych, salę integracji sensorycznej.

Oferta

W szkole funkcjonuje:

 1. Oddział Przedszkolny
 2. Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej
 3. Klasy przysposabiające do pracy
 4. Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze oraz oddziały w Kiełczewicach Maryjskich

Uczniowie będący w sytuacjach szczególnych mają możliwość objęcia nauczaniem indywidualnym. Uczniowie Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych objęci są rewalidacją oraz innymi zajęciami wynikającymi z zadań statutowych szkoły, w tym uwzględniające zainteresowania uczniów.

Szkoła prowadzi:

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju.
 2. Urozmaicone zajęcia pozalekcyjne.
 3. Realizuje projekty autorskie o tematyce edukacyjno-integracyjnej skierowane do swoich uczniów.
 4. Szkoła realizuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla każdego ucznia.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • zajęcia wyrównawcze

Działania

Imprezy i uroczystości szkolne są stałym elementem tradycji szkoły. Najważniejszym wydarzeniem w życiu placówki jest organizowane corocznie Święto Rodziny.

Cyklicznie każdego roku organizowane są:

 1. Dzień Edukacji Narodowej-Święto Szkoły
 2. Andrzejki
 3. Mikołajki
 4. Jasełka
 5. Zabawa choinkowa
 6. Majówka
 7. Święto Rodziny
 8. Integracyjny konkurs plastyczny im. H. Ch. Andersena

Nasi uczniowie aktywnie biorą udział w zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki specjalne i szkoły masowe. Uczniowie uczestniczą w piknikach integracyjnych i wycieczkach organizowanych do najciekawszych miejsc regionu lubelskiego. Nasze prace prezentowane są na licznych wystawach i z sukcesami biorą udział w konkursach plastycznych, w których wielokrotnie były nagradzane dyplomami, wyróżnieniami i nagrodami rzeczowymi.

Zrealizowane znaczące projekty:

 • “Radosna szkoła”- realizowany w 2009 r.
 • „Różne oblicza przyrody” realizowany w 2010 r.
 • „Zielonymi ścieżkami Lubelszczyzny” realizowany od kwietnia do czerwca 2012 r.
 • „Zdrowa żywność – teraz wiem sił mi doda każdy dzień” – projekt trwał od września do grudnia 2011 r.
 • „Innowacyjne metody nauczania dzieci upośledzonych w Powiecie Lubelskim” – realizacja od 2009-2012
 • „W przyrodzie Matczyna ekologia się zaczyna” – realizowany od lutego 2009 do maja 2009
 • „Kontakt z przyrodą życia osłodą” – realizowany od lutego do czerwca 2011 r.
 • „Artyści są wśród nas” w ramach projektu “Szkoła dla Ciebie – dotacje dla szkół powiatu lubelskiego” współἀ渄nansowanego ze środków EFS – projekt trwał od marca 2007 do lutego 2008 r.
 • “Bliskie spotkania z artterapią”
 • “Baśniowe podróże” – projekt trwał od września do października 2007 r.
 • “Śladami Andersena” – realizowany był w terminie od września do listopada 2006 r.
 • “Spotkanie z folklorem” – realizowany od września do października 2006 r.
 • “Mamo zobacz…” – w terminie od stycznia do czerwca 2006 r.
 • “W baśniowym świecie Andersena” – zrealizowany w listopadzie 2005 r.
 • “I Ty możesz zostać artystą” – realizowany od lutego do maja 2004 r.

Dwukrotnie uzyskaliśmy dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

Nagrody

Wyróżnienia i nagrody:

 • I Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej pt. “Kwiat dziełem doskonałym” – Polkowice (wyróżnienie),
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. “W świecie pszczół – w ulu” – Pszczela Wola (wyróżnienie),
 • Konkurs Plastyczny pt. “Fantastyczne Bełżyce-jak widzę moje miasto za 100 lat” – Bełżyce (wyróżnienie, II miejsce, III miejsce),
 • IX Edycja Integracyjnego Konkursu Plastycznego “Świniopas” (wyróżnienie, III miejsce),
 • “Warszawa moja stolica” – nagroda, “Albertiana 2016” wyróznienie w eliminacjach regionalnych,
 • “Lublin” praca na wystawie pokonkursowej, konkurs plastyczny – “Mam niepełnosprawne ręce,nogi, ale sprawne serce – integracja w moich oczach” (wyróżnienie, II miejsce),
 • Finał Konkursu Andersenowskiego – wyróżnienie,
 • III Festiwal Kolęd i Pastorałek “Jezusa Narodzonego Witajmy” – Bystrzyca (wyróżnienie),
 • Konkurs plastyczny “Właśnie z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza baśń w świecie” – Matczyn (wyróżnienie, II miejsce),
 • Ogólnopolskie Biennale Plastyczne “Kot” – Wrocław (II miejsce).

Foto

Kontakt

Nazwa:
Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie

Adres:
24-200 Bełżyce, Matczyn 9

Telefon/Fax:
81 516 24 00

Adres internetowy:
www.zssmatczyn.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Renata Rejnowska