Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (Ryki)

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (Ryki)

Placówka znajduje się w willowej części miasta Ryki w jego południowej części, kilka kilometrów od dworca PKS/BUS. W niedalekiej odległości znajdują się punkty usługowe i sklepy spożywcze.

Historia

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rykach istnieje od 2008 roku. Początkowo w budynku mieściło się Przedszkole Samorządowe nr 4. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 13 stycznia 2009 roku. W tym okresie dyrektorem była Pani Anita Gazda. W chwili obecnej przebywa w nim 25 uczniów rozmieszczonych w sześciu grupach. Od września 2015 roku funkcje dyrektora pełni Pani Beata Dudzik

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Placówka znajduje się w willowej części miasta Ryki w jego południowej części, kilka kilometrów od dworca PKS/BUS. W niedalekiej odległości znajdują się punkty usługowe i sklepy spożywcze. Stan techniczny drogi dojazdowej oraz traktów pieszych nie stwarza większych trudności w przemieszczaniu się dla osób z niepełnosprawnością. Ulica przyległa do placówki odremontowana i wyłożona kostką brukową.

Budynek nowy po remoncie, ciągi komunikacyjne jak również pomieszczenia wewnątrz budynku dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Teren przynależący do Ośrodka ładnie zagospodarowany. Obsadzony krzewami ozdobnymi i bylinami. Ogrodzony, bezpieczny dla przebywających w nim uczniów. W jego obrębie znajduje się przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych plac zabaw.

Placówka wyposażona jest w niezbędny sprzęt dydaktyczno-rehabilitacyjny. Dysponuje trzema salami dydaktycznymi, salą gimnastyczną, masażu wirowego i ręcznego, sala ἀ渄zykoterapii, sala stymulacji sensorycznej (sala doświadczania świata), sala do zajęć indywidualnych i terapii reki oraz świetlica z jadalnią.

Oferta

Uczniami placówki są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim lub z dodatkowymi sprzężeniami (mózgowe porażenie dziecięce, Zespół Retta, niedosłuch).

W pracy z dziećmi stosowane są metody:

 • Weroniki Sherborne,
 • dobrego startu,
 • Ch. Knilla,
 • masaż metodą Shantalla,
 • aromaterapii,
 • chromoterapii,
 • muzykoterapii,
 • biblioterapii,
 • piktogramy.

Najmłodsze dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rodziny.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • Terapeutyczno-rewalidacyjna,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • masaż wirowy i ręczny,
 • fizykoterapia,
 • stymulacja sensoryczna,
 • terapia światłem lampą Bioptron Pro-1

Pobyt

Ośrodek nie posiada internatu. Dysponuje pobytem dziennym.

Projekty

Placówka w ramach swojej działalności aktywnie współpracuje z Miejskim Gminnym Centrum Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej, ZHP oraz Przedszkolem Samorządowym nr 2 w Rykach. W ramach współpracy uczestniczy w imprezach kulturalnych i plenerowych na terenie miasta. Uczniowie naszej placówki, Rodzice i pracownicy biorą czynny udział w akcjach społecznych takich jak “Pomóż Dzieciom przetrwać Zimę” czy “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rykach

Adres:
08-500 Ryki, ul. Ogrodowa 6

Telefon/Fax:
81 473 60 20

Adres internetowy:
orw.ryki.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Beata Dudzik