Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (Łęczna)

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (Łęczna)

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, mieści się w budynku przy ul. Litewskiej 16 na terenie zabytkowego parku. 

Historia

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, mieści się w budynku przy ul. Litewskiej 16 na terenie zabytkowego parku. Działalność rozpoczął 1 września 2011 r. i przez trzy lata mieścił się w budynku Szpitala Powiatowego w Łęcznej. Został utworzony w tempie błyskawicznym, bo sam pomysł powołania placówki oświatowej dla osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniem i głębokim powstał w lutym 2011 r. Już 10 czerwca 2011 r. Rada Powiatu w Łęcznej uchwaliła utworzenie ORW i nadała pierwszy statut nowo powstałej Placówce.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd, wszystkie drzwi, wyposażenie sal oraz toalety.

Placówka mieści się na obrzeżach miasta Łęczna, przy wylocie drogi krajowej w kierunku Ludwina i Parczewa. Odległość od dworca autobusowego ok. 3 km.

Budynek Placówki położony jest na terenie zabytkowego parku, który wymaga zagospodarowania, nowego ogrodzenia i oświetlenia. Projekty dotyczące tychże oddziaływań już zostały wykonane.

Placówka dysponuje pięcioma salami do zajęć edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno -wychowawczych, salą rehabilitacyjną, gabinetem psychologa i logopedy, pomieszczeniem do zajęć indywidualnych i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wszystkie sale są wyposażone optymalnie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Poza tym, jak w każdej placówce są pomieszczenia administracyjno-biurowe wyposażone w nowe meble, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe, a także trzy pomieszczenia magazynowo-gospodarcze

Oferta

W pięciu grupach: trzech edukacyjno-terapeutycznych i dwóch zespołach rewalidacyjno-wychowawczych uczy się, ćwiczy i bawi około 20 wychowanków, którzy dojeżdżają do Ośrodka z 5 gmin Powiatu Łęczyńskiego, a także z Powiatu Lubartowskiego i Świdnickiego. Dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia mają zapewnioną terapię Wczesnego Wspomagania Rozwoju – w zależności od potrzeb (psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną i fizjoterapię).

Rodzaj świadczonej opieki:

  • psychologiczno-pedagogiczna
  • logopedyczna, fizjoterapeutyczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

  • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
  • rehabilitacyjna

Pobyt

Brak internatu.

Dzieci i młodzież przebywają w Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30. W tym czasie mają zapewnione zajęcia indywidualne z psychologiem, logopedą i rehabilitantem oraz zajęcia grupowe z wychowawcą.

Projekty

Projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku Zespołu Szkół przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej (częściowo dofinansowany ze środków PFRON).

Foto

Kontakt

Nazwa:
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej

Adres:
21-010 Łęczna, ul. Litewska 16

Telefon/Fax:
81 752 26 55

Adres internetowy:
www.orw-leczna.pl, profil na Facebooku

 

 

Kadra zarządzająca:

  • Dyrektor – Aneta Zabłocka